Maszyny i urządzenia

  • Maszyny nowe i używane
  • Leasing operacyjny, finansowy
  • Wystarczy prowadzić działalność gospodarczą przez 6 miesięcy
  • Finansowanie w PLN i EUR do 72 m-cy
  • Minimum formalności i szybka decyzja
  • Atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe

VG Leasing Polska Sp. z o.o.
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego

SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Belwederczyków 29
51-688 Wrocław

EMAIL: BOK@vgleasing.pl

VG Leasing Polska Sp. z o.o.
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego

SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Belwederczyków 29
51-688 Wrocław

EMAIL: BOK@vgleasing.pl